top of page

Ajankohtaista

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Laatimispäivä     11.2.2018

Rekisterinpitäjä:     

Sanamieli Mirja Heikkilä, osoite Hanhikaari 8 90310 Oulu.

mirjatytti.heikkila(at)gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: sama kuin yllä

Rekisterin nimi:    Sanamielen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilörekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteri sisältää asiakkaiden yksilöintitedot (nimi, yhteystiedot) sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Yksilöterapia-asiakkailta on kerätty henkilötunnus ja terapiaistunnoista pidetään manuaalinen kirjanpito.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjän oma toiminta (esimerkiksi koulutuksissa ja ryhmissä). Rekisteröidyt itse heidän ilmoittautuessaan rekisteriin, ladatessaan Sanamielen tarjoamia ilmaisia materiaaleja ja ilmoittautuessaan Sanamielen palvelujen käyttäjiksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla.

Rekisteriseloste

bottom of page