top of page

Tunnesukupuu

Tunteiden sukupuu. Mirja Heikkilän haastattelu Kalevassa 13.8.2020 (Kati Valjus)
Lue lisää aiheesta:

Tunnesukupuu, psykologinen sukupuu, tarinoiden sukupuu

"Sukupuu auttoi hahmottamaan kokonaisuutta, tuomaan hyviä asioita esille ja myöskin hahmottamaan mistä toimintamallini kumpuavat. Tajuan mitä haluan ennaltaehkäistä jos suinkin mahdollista (mm uupumista, liiallista työntekoa). Heräsi myös myötätunto menneitä sukupolvia kohtaan, ja entistä enemmän haluan tutkia, tietää mitä on tapahtunut."

 

Sanamielen käyttämä perheterapiasta tuttu työkalu auttaa huomaamaan sukusi selviytymiskeinoja ja suvun taakkoja ja sieltä nousevia riskejä. Ne heijastuvat opiskeluun ja työelämään ja saattavat jumittaa psyykkistä kasvua ja kehitystä.

Tunnesukupuu havainnollistaa muun muassa

  • vahvuuksien, lahjakkuuksien ja itseluottamuksen lähteitä

  • selviytymiskeinoja, jotka ovat auttaneet aiempia sukupolvia

  • vastuunkantajan roolin taustaa

  • miksi sinun on vaikea sanoa "ei" 

  • mistä häpeä, uhkan tunne, varovaisuus, itseluottamuksen puute jne. nousevat

  • kouluttautumiseen ja ammatinvalintaan liittyviä ristiriitoja ja oletuksia

 

Tunnesukupuu piirretään sinulle, sinun näkökulmastasi. Ihmisiin ja tapahtumiin liittyvät faktatiedot ovat yleensä suvun jäsenillä samat, mutta suvun jäsenet näkevät ja kokevat tunne- ja vuorovaikutussuhteet eri tavoin.

Tunnesukupuu syventää itseymmärrystä ja antaa loputtomasti aiheita kirjoituksiin. Tunnesukupuu toimii itsenäisenä palveluna tai osana kirjallisuusterapiaa. 

HUOM! Voimme käsitellä sukupuun myös kokonaan keskustellen, jos se sopii sinulle paremmin.

 

Valmistaudut Tunnesukupuun piirtämiseen keräämällä tietoja sukujesi jäsenistä. Saat ohjeet tietojen keräämiseen, kun maksat palvelun verkkokaupassani.

Sanamieli haastattelee sinua ja piirtää sukupuuta samanaikaisesti. Piirtäminen voi tapahtua etänä, jos kasvotusten tapaaminen ei onnistu.

Sanamieli keskustelee piirtämisen yhteydessä nousseista asioista ja ehdottaa kirjoitusaiheita ja -tehtäviä, joilla voit käsitellä niitä.

Sukupuutyöskentelyyn on hyvä varata vähintään yksi 90 minuutin tapaaminen.

 

Hinta 250 € / 90 min

 

 

 

"Sukupuun tekeminen toi näkyväksi paljon mitä jo tiesin, mutta se mahdollisti jotenkin sen kaiken näkemisen samaan aikaan. Sen piirtäminen auttoi sanallistamaan kirjoittamisessa jotain kokemaani ja siihen voin palata. Piirtäminen toi myös ymmärrystä kaikkiin niihin suhteisiin missä sukuni kanssa olen ja myös sitä kuinka monenlaisia suhteita ympärilläni on."

"Suosittelen Sukupuuta jokaiselle joka haluaa pysähtyä itsensä äärellä. Sitä tehdessä on ehkä hyvä olla voimavaroja katsoa Sukupuuta tai ainakin kirjoittaa tai jotenkin työstää siitä nousevia asioita. Sukupuu tuo esiin myös monia ilon oivalluksia joten toimii myös vahvistamassa."

bottom of page