Tunnesukupuu

Tunteiden sukupuu. Mirja Heikkilän haastattelu Kalevassa 13.8.2020 (Kati Valjus)
Lue lisää aiheesta:

Tunnesukupuu, tarinoiden sukupuu

"Sukupuu auttoi hahmottamaan kokonaisuutta, tuomaan hyviä asioita esille ja myöskin hahmottamaan mistä toimintamallini kumpuavat. Tajuan mitä haluan ennaltaehkäistä jos suinkin mahdollista (mm uupumista, liiallista työntekoa). Heräsi myös myötätunto menneitä sukupolvia kohtaan, ja entistä enemmän haluan tutkia, tietää mitä on tapahtunut."

 

Tunteiden sukupuu syventää kirjoittajan itseymmärrystä ja antaa loputtomasti aiheita kirjoituksiin. Tunteiden ja tarinoiden sukupuu toimii itsenäisenä palveluna tai osana kirjallisuusterapiaa.

 

Valmistaudut Tunnesukupuun piirtämiseen keräämällä tietoja sukujesi jäsenistä. Saat ohjeet tietojen keräämiseen, kun maksaessasi palvelun.

Tunteiden sukupuu piirretään sinulle, sinun näkökulmastasi. Ihmisiin ja tapahtumiin liittyvät faktatiedot ovat yleensä suvun jäsenillä samat, mutta suvun jäsenet näkevät ja kokevat tunne- ja vuorovaikutussuhteet eri tavoin.

 

Sanamielen käyttämä perheterapiasta tuttu työkalu auttaa huomaamaan sukusi selviytymiskeinoja ja suvulle tyypillisiä riskejä. Sanamieli haastattelee sinua ja piirtää sukupuuta samanaikaisesti. Piirtäminen voi tapahtua etänä, jos kasvotusten tapaaminen ei onnistu.

Sanamieli keskustelee piirtämisen yhteydessä nousseista asioista ja ehdottaa kirjoitusaiheita ja -tehtäviä, joilla voit käsitellä niitä.

Sukupuutyöskentelyyn on hyvä varata vähintään yksi 90 minuutin tapaaminen.

 

Hinta 125 € / 90 minuuttia

 

"Sukupuun tekeminen toi näkyväksi paljon mitä jo tiesin, mutta se mahdollisti jotenkin sen kaiken näkemisen samaan aikaan. Sen piirtäminen auttoi sanallistamaan kirjoittamisessa jotain kokemaani ja siihen voin palata. Piirtäminen toi myös ymmärrystä kaikkiin niihin suhteisiin missä sukuni kanssa olen ja myös sitä kuinka monenlaisia suhteita ympärilläni on."

"Suosittelen Sukupuuta jokaiselle joka haluaa pysähtyä itsensä äärellä. Sitä tehdessä on ehkä hyvä olla voimavaroja katsoa Sukupuuta tai ainakin kirjoittaa tai jotenkin työstää siitä nousevia asioita. Sukupuu tuo esiin myös monia ilon oivalluksia joten toimii myös vahvistamassa."