top of page

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapiaryhmä - läsnäoloa ja luottamusta

Kirjallisuusterapiaryhmässä on 4 - 8 henkilöä ja se kokoontuu tavallisimmin kahden viikon välein kaksi tuntia kerrallaan. Pitkä ryhmä kestää yleensä 3 - 6 kuukautta, jotta muutokselle annetaan aikaa. Myös lyhyt, muutaman viikon tai viikonlopun mittainen intensiivinen ryhmä on mahdollinen. 

 

Ryhmä voi olla aiheeltaan avoin tai se voidaan koota tietyn teeman ympärille (naiseus tai miehuus, vastuu, tietty sairaus kuten syöpä...).

Ryhmän toiminta perustuu luottamukseen eli jäsenten esiin tuomat asiat jäävät vain ryhmän tietoon. Ryhmässä jaetaan yhteisiä kokemuksia: huomaat, että et ole outo ja erilainen, vaan joku muukin on kokenut samaa.

Kirjallisuusterapiaryhmä auttaa sinua ilmaisemaan ajatuksiasi  ohjaajan antamien harjoitusten ja koko ryhmän arvostavan kiinnostuksen kannustamana. Ryhmän jäsenenä saat uusia eheyttäviä näkökumia ja oivalluksia elämätapahtumiisi sekä välineitä hyvinvointisi ja voimavarojesi lisäämiseen.


Terapeutti ohjaa ja  pitää huolen siitä, että toiminta on rakentavaa.

Työnohjaus

Kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä soveltava työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia, lisää luovuutta ongelmien ratkaisussa ja vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Työskentely auttaa myös sanoittamaan kuormittavia ja raskaita kokemuksia.

 

Sanamielen työnohjaus sopii etenkin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.
 

Verkkoryhmä - kirjallisuusterapiaa netissä

Sanamielen Verkkoryhmä toimii kuten kasvokkain kokoontuva ryhmä, mutta ympäristönä on suljettu blogi ja verkkotapaaminen.

Kirjoitat tekstin ja postaat sen blogissa. Kirjoituksista käydään keskustelu verkkotapaamisessa. Keskeistä on kuulostella, mitä ajatuksia ja tunteita tekstit herättävät itsessä. 

Voit käsitellä asioita ja saat tuen ryhmältä kuten muissakin ryhmissä. Verkkoryhmä toimii, kun olemme aidosti läsnä toisillemme.

Seuraava Sanojen voimaa -verkkoryhmä on viimeistään syksyllä 2024 Lue lisää alla olevasta linkistä.

Yksilöterapia - välineenä kirjoittaminen

Kevään 2024 aikana ei vapaudu uusia yksilöterapiapaikkoja.

 

Voit työskennellä yksinkin, jos ryhmään tulo ei tunnu omalta ratkaisulta. Kirjallisuusterapeuttiset harjoitukset ja keskustelu terapeutin kanssa auttavat sinua hahmottamaan elämän vaiheita ja löytämään selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Terapian kesto sovitaan tarpeen mukaan.

Pidät yhteyttä Sanamielen kanssa tapaamisten, sähköpostin, verkkoyhteyden tai puhelimen avulla.

Hoitavat sanat -koulutus

Hoitavat sanat -luento ja Hoitavat sanat -kurssi esittelevät kirjallisuusterpiaa teorian ja harjoitusten avulla. Koulutuksissa opit oman tekemisen ja tunnekokemuksen sekä oivalluksen avulla.
 
Koulutukset antavat ammattilaisille välineitä asiakastyöhön esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai kirjasto- ja opetusmaailmassa. Opit tulevat tietysti myös kurssilaisten omaan käyttöön, henkilökohtaisten asioiden käsittelyyn.

Mitä kirjallisuusterapia on

Kirjallisuusterapiassa etsitään voimavaroja, avataan solmuja ja tutustutaan itseen lukien, kirjoittaen ja keskustellen. Työskentely tapahtuu useimmiten kirjallisuusterapeutin ohjaamassa ryhmässä, mutta yksilöohjauskin on mahdollista [...]

bottom of page